top of page
หห.jpg

เมื่อพฤติกรรมการใช้รถยนต์ ส่งผลต่อ อายุแบตเตอรี่

 

พฤติกรรมการใช้รถยนต์ มีผลอย่างมากต่ออายุการทำงานของแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งถ้าเราต้องการยืดอายุการใช้งานออกไปนานๆ เรามีคำแนะนำ ดังนี้ครับ

 

1.พฤติกรรมของคนใช้รถ ระวังอย่าลิมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมาก เรียกว่าเป็นขั้นพื้นฐานเลยก็ว่าได้ เพราะแบตเตอรี่รถยนต์จะมีอายุการใช้งานได้นานพอ ไม่เสื่อมไปก่อนเวลา อยู่ที่พฤติกรรม

การใช้รถยนต์ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการไม่ลืมปิดอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าภายในรถยนต์ของเรา

 

2.การจอดรถยนต์แช่

การจอดรถยนต์แช่แล้วเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเปิดอุปกรณ์ต่างๆค้างไว้เป็นเวลานาน ก็มีส่วนทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้เหมือนกัน ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเช่นกัน

อันที่จริงแล้ว รถยนต์หลายรุ่นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก เพราะจะเป็นการดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มากเกินไป ดังนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังครับ

 

3.ระบบไดชาร์จ

เนื่องจากระบบไดชาร์จ หรือ เจนเนเรเตอร์ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำงานของรถยนต์ทุกคัน แล้วยังเกี่ยวข้องกับอายุการใช้งานของ

แบตเตอรี่รถด้วย 

ปกติแล้ว การทำงานของไดชาร์จที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ดี เพราะมารถคงสภาพของความเป็นกรดที่อยู่ภายในแบตเตอรี่ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยจะอยู่ระหว่าง 1.240 - 1.260 ซึ่งถ้าแบตรถยนต์สามารถรักษาสภาพความเป็นกรดให้อยู่ในเกณฑ์นี้ได้ ก็จะช่วยรักษาอายุของการใช้งานในแบตเตอรี่รถยนต์ลูกนั้นได้นานพอ

สำหรับการที่แบตรถยนต์จะสามารถรักษา สภาพความเป็นกรดได้ ไดชาร์จจะต้องชาร์จไฟได้ตามค่ามาตรฐาน หรือไม่ต่ำกว่า 13.6V หากได้ใดชาร์จต่ำกว่านี้ก็จะทำให้อายุการใช้งานของแบตรถยนต์สั้นลงไปด้วย

bottom of page