top of page
panasonic.jpg

สโลแกน “A Better Life, A Better World” (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ของแบรนด์ Panasonic มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นฐานในยุคสมัยใหม่อย่างกระชับรัดกุม ซึ่งกำหนดโดยผู้ก่อตั้ง Konosuke Matsushita วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นฐานนี้แสดงให้เห็นถึงภารกิจและความทุ่มเทของเรา และยังทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับกิจกรรมการบริหารจัดการทั้งหมดของเราในฐานะหัวใจสำคัญของปรัชญาด้านการบริหารจัดการของบริษัทเช่นกัน 

แบตเตอรี่ PANASONIC

แบตเตอรี่ชนิดไม่เติมน้ำกลั่น

bottom of page